Privacy

 

 

Delftsblaeu.nl verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt om de door u gevraagde producten en diensten te kunnen leveren en om uw vragen te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend met derden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is om de door u gevraagde producten en diensten te kunnen leveren. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Delftsblaeu.nl verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt om de door u gevraagde producten en diensten te kunnen leveren en om uw vragen te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend met derden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is om de door u gevraagde producten en diensten te kunnen leveren. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Delftsblaeu.nl zal persoonsgegevens opslaan en bewaren voor zover en zo lang dit nodig is om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en uw vragen te beantwoorden. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met:
Delftsblaeu: info@delftsblaeu.nl of 0646143976.