Delflants Drieëntwintigste Stuk (..). Hoogheemraedschap

 250,00

Categorieën

Beschrijving

Delflants Drieëntwintigste Stuk. (..) Hoogheemraedschap van Delflant. Gemaakt door Nicolaes en Jacob Kruikius. 1712.
23e deelkaart uit de als atlas gebonden 25-bladige kaart van ‘t Hoogheemraedschap van Delflant: met alle de Steden Gemeten en in Kaerte gebracht Door (de Geadmitteerde Landmeters) Nicol. en Jac. Kruikius (Cruquius)”. De kaart werd uitgegeven in 1712.