Delft. Panorama. Profyl van de Stad Delft van de Westzijde. Boitet. 1729.

 450,00

Categorieën SKU: 919

Beschrijving

Delft. Panorama. Beschryving der Stadt Delft, behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige Verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden. Nevens derzelver Voorregten, Handvesten, Previlegien, en Regeeringsvorm, alles ‘t zamengestelt en getrokken uit oude handtschriften, memorien, en brieven, en et zeer veele echte bewysstukken (te vooren nooit gedrukt) bevestigt: door verscheide liefhebbers en kenners der Nederlandsche oudheden.Reinier Boitet. 1729.
Conditie: Goed, lichte bruin verkleuring, een paar verticale vouwe. Ongekleurd.
Afmeting: 25 x 125 cm.