Holland Nieuwe Kaart Rijnland, alsmede..Isaak Tirion. 1745.

 300,00

Categorieën SKU: 390

Beschrijving

Kopergravure Nieuwe Kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland, alsmede van Amstelland en het Waterschap van Woerden met alle de Uitgeveende Plassen, Droogmakeryen enz. tot Opheldering van den Tegenwoordigen Staat de Vereenigde Nederlanden. 1745. UItgegeven te Amsterdam door Isaak Tirion.33 x 38 cm.